Alapszolgáltatásaink

 

Az iskolában:

 • ingyenes alapiskoláztatás olyan tantervvel, amely a tanulók állapotából és helyzetéből adódó speciális tanulási szükségletekre épül,
 • mindennapi testedzés,
 • gyógytorna, gyógytestnevelés,
 • alapozó fejlesztés, terápia
 • környezettudatos magatartásra nevelés és egészségnevelés,
 • beszédjavítás, logopédia,
 • habilitáció és rehabilitáció,
 • felzárkóztatás,
 • tehetséggondozás.

 

A kollégiumban:

 • kollégiumi ellátás és nevelés
 • étkezés térítési díj ellenében

 

A gyermekotthonban:

 • ingyenes, a gyermek életkorához, állapotához és helyzetéhez igazodó teljes ellátás, gondozás, nevelés,
 • állandóságot és érzelmi biztonságot nyújtó légkör,
 • felkészítés az önálló életvezetésre,
 • felkészítés a társadalmi beilleszkedésre,
 • családgondozás,
 • esetkezelési, nevelési szempontú és rekreációs életgyakorlat biztosítása,
 • a gyermek érdekeinek jogi képviselete.

 

Speciális szolgáltatásaink

 

Az iskolában:

 • kliensorientált, speciális, differenciált, individualizált, tevékenységközpontú, gyakorlat-irányultságú, eszközjellegű és konvertálható ismeretszerzés, készség-, képesség- és kulcs-kompetencia-fejlesztés,
 • informatika,
 • komplex személyiség- és magatartásfejlesztő terápiás program,
 • mozgásfejlesztés, úszás, atlétika, sportjátékok,
 • dyslexia-dysgraphia, dysphasia prevenció, korrekció, reedukáció,
 • logopédia
 • dyscalculia terápia,
 • ének-zene terápia - énekkar,
 • kommunikációs terápia, olvasókör, nyelvbarátok köre, színjátszás,
 • egyéni esetkezelés - magatartásterápia,
 • családi életre nevelés,
 • felkészítés az önálló életvitelre,
 • beilleszkedést segítő program,
 • Teaház,
 • a kulturális integrációt segítő országjárások,
 • lovas tábor, sporttábor
 • művészetterápia
 

A kollégiumban és a gyermekotthonban:

 • egyéni szükségletekhez igazodó terápiás, szocializációs, mentálhigiénés magatartás és személyiségfejlesztés,
 • sérülésspecifikus ellátás (mozgás, beszéd stb.),
 • korrektív, kompenzáló, integratív, rehabilitációs, habilitációs nevelés.
 

A gyermekek érdekképviseleti és érdekérvényesítési fóruma

Diákönkormányzat, Gyermekönkormányzat Gyermekotthoni Érdekképviseleti Fórum

Miklós Téri Gyermekekért Alapítvány

1033 Budapest, Miklós tér 5. 
IBAN: HU34 1170 3006 2006 7694 0000 0000 
Bankszámlaszám: 11703006-20067694 
0300 OTP Bank Nyrt.: Budapest Régió, 1033 Budapest, Flórián tér 15. 
Adószám: 18087781-1-41