Alapvető céljaink

  • A konstruktív életvezetés és a társadalmi rehabilitáció megalapozása a sérülésspecifikus nevelés, oktatás, fejlesztés folyamatával.
  • A gyermekek harmonikus személyiségének kialakítása.
  • Az általános emberi értékek és normák befogadására és betartására nevelés.
  • A kiegyensúlyozott, tartalmas életre felkészítés az iskola 1-8. évfolyamán.

 

Ezen felül még:

  • A tovább építhető alapműveltség és kulturális eszköztudás kialakítása a lehetséges szintig.
  • Továbbtanulás, pályairányítás.

 

A gyermekotthonban az előbbieken kívül:

  • Otthont nyújtó ellátás biztosítása.
  • Annak elősegítése, hogy a gyermek tartson kapcsolatot a családjával, majd visszatérhessen a családjába.