Iskola

 

Az iskola sajátos nevelési igényű (tanulásban akadályozott, integráltan nevelhető értelmileg akadályozott és autista) gyermekek alapiskoláztatását végzi 1-8. évfolyamszinteken.

 

 

Alapítás éve: 1926.

Fenntartója: Észak-Budapesti Tankerületi Központ

Ellátási területe: Budapest. Pest megye

Férőhelyek száma: 90 fő.

Felvétel a következők szerint:

 • Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján
 • Szülő kérésére

 

Alapszolgáltatásaink:

 • ingyenes alapiskoláztatás olyan tantervvel, amely a tanulók állapotából és helyzetéből adódó speciális tanulási szükségletekre épül,
 • mindennapi testedzés,
 • gyógytorna, gyógytestnevelés,
 • alapozó fejlesztés, terápia
 • környezettudatos magatartásra nevelés és egészségnevelés,
 • beszédjavítás, logopédia,
 • habilitáció és rehabilitáció,
 • felzárkóztatás,
 • tehetséggondozás.

 

Speciális szolgáltatásaink

 • kliensorientált, speciális, differenciált, individualizált, tevékenységközpontú, gyakorlat-irányultságú, eszközjellegű és konvertálható ismeretszerzés, készség-, képesség- és kulcs-kompetencia-fejlesztés,
 • informatika,
 • komplex személyiség- és magatartásfejlesztő terápiás program,
 • mozgásfejlesztés, úszás, atlétika, sportjátékok,
 • dyslexia-dysgraphia, dysphasia prevenció, korrekció, reedukáció,
 • logopédia
 • dyscalculia terápia,
 • ének-zene terápia - énekkar,
 • kommunikációs terápia, olvasókör, nyelvbarátok köre, színjátszás,
 • egyéni esetkezelés - magatartásterápia,
 • családi életre nevelés,
 • felkészítés az önálló életvitelre,
 • beilleszkedést segítő program,
 • Teaház,
 • a kulturális integrációt segítő országjárások,
 • lovas tábor, sporttábor
 • művészetterápia
 

 

Képek

Tételek: 1 - 3 ból 8
1 | 2 | 3 >>