Informatika szakkör

 
 
 
A szakkör célja:
 • az informatika megszerettetése
 • a meglévő ismereteik bővítése
 • a megszerzett tudás szinten tartása
 
Feladatok:
 • a számítógép használatának gyakorlása
 • az internetben rejlő lehetőségek megismerése
 • figyelem fejlesztése
 • gondolkodási készség fejlesztése
 • emlékezet fejlesztése,
 • kreativitás fejlesztése
 • térbeli-időbeli tájékozódás gyakorlása
 • finommozgások gyakorlása