Énekkar - zenei nevelés - éneklés

 
 
A zenei nevelés célja:
 • a muzsikáló közösség és zeneszerető/értő közönségnevelés
 • a zenei műveltség megalapozása
 • a nemzeti és egyetemes zenekultúra megismertetése
 • a művészi kifejezőkészség kibontakoztatása
 • az igényes zene mindennapos szükségletté válásának alakítása
 • a zenei élmények és az ismeretszerzés eredményeként a zenei tudat állandó alakulása, formálódiása.
 
 
Az éneklés és a hangszerjáték szintén fontos alapeleme a zenei tevékenységnek, hiszen  a zene megértésére, a zeneművek befogadására elsősorban az válik képessé, aki valamilyen mértékben részt tud venni a zenei alkotótevékenységben.
 
Az aktív muzsikálás elősegíti a zenei önkifejezés lehetőségét, segít kialakítani a zenéhez fűződő pozitív attitűdöket.
 
A zene szeretete, a zenehallgatás szokásának kialakítása együtt jár az ízlésformálással, és elősegíti a tanórán kívüli zenei alkalmakba (énekkar, hangverseny-látogatás) való bekapcsolódást.
 
 
Feladatok:
 • Csoportos és egyéni hangképzés, a helyes hanghasználat fejlesztése
 • Iskolai rendezvényeken való szereplés
 • Az énekes repertoár bővítése kortárs művekkel
 • Hangverseny szervezése külsős fellépők részvételével, a hangverseny-élmény megtapasztalása
 • Kulturális műsor szervezése a színjátszó szakkörrel karöltve.
 • A speciális „Színes kotta”-módszer minél szélesebb körű alkalmazása a zenetanításban, és eredményeinek bemutatása iskolai és egyéb rendezvényen.

 

Képeink

Tételek: 1 - 3 ból 3