Színjátszó szakkör

 
 
A színjátszó szakkör intézményünkben 2010-ben kezdte meg működését. Akkor többnyire a felső tagozatos tanulók körében volt népszerű. Mára a társulat több mint 20 főre bővült.
 
A szakkör lényege, hogy a gyermekek személyisége harmonikusan fejlődjön. A vidám hangulatú foglalkozáson a drámajátékok, prózai előadások maradandó élményt nyújtsanak a diákoknak.
 
 
A színjátszó szakkör célja:
 • őszinte, nyílt, felszabadult légkör biztosítása a csoporton belül
 • sikerélményhez juttatás
 • szerepvállalás segítése, erősítése
 • a szereplők lelkivilágának és cselekedeteinek megélése, interiorizálása
 • mesék, történetek, versek megszerettetése
 • a közös munka fontosságának megéreztetése
 
Az elmúlt évek során már sok sikert aratott a zenés darabok feldolgozása, ez a gyermekek szívéhez közelebb áll, könnyebben ki tudják a zene által fejezni magukat. Ezt a koncepciót alapul véve az idei tanévben is erre helyezzük a hangsúlyt.
 
A gyerekek részeseivé válhattak az ismeretek befogadásának, nemcsak passzív szereplői voltak a szakköröknek, hanem alkotói, szerzői is, hiszen a meglévő tudásuk, tapasztalatuk, ismereteik, átélt élményeik gazdagították, színesítették a foglalkozásokat. 
 
 
Célunk eléréséhez szükséges feladatok:
 • a tanulók személyiségének fejlődése
 • pozitív viszonyt kialakítása a drámairodalom és a színházi kultúra iránt
 • identitástudat erősítése, fejlesztése
 • dramatikus technikákat elsajátítása
 • gondolatok és érzelmek kifejezése,
 • a drámával és a színházzal kapcsolatos szókincs bővítése, nyelvi kommunikációs képességek fejlesztése
 • beszéd és mozgáskultúra fejlesztése
 • a színház alapvető jellegzetességeinek bemutatása, szerepelemzés, helyszín és jelmezkészítés
 • a színjátszás szerephelyzetének, lényegének megértése és gyakorlati alkalmazása
 • szociális kompetenciák fejlesztése,
 • együttműködés, tolerancia fejlesztése
 • kreativitás, improvizáció fejlesztése
 • összpontosított, megtervezett munkához szoktatás
 • ének és beszédtechnika fejlesztése
 • az énekkarral való együttes munka megtartása
 • a kiváló közösség, az együttes közös műhelymunka magas színvonalának megtartása
 • a szociális kompetenciák, együttműködés, kreativitás, tolerancia, improvizáció fejlesztése
 • zenés színdarab létrehozása a Kulturális Fesztiválra