Nyelvbarát - nyelvművelő szakkör

 
 
A szakkör célja: 
  • a gyermekek szöveg-, a beszéd- és a viselkedéskultúrájának fejlesztése 
  • a költészet szeretetének fenntartásával „értékközvetítés”
  • a klasszikus költők művei mellett a kortárs költészet értékes alkotásainak megismertetése
  • az előadói készség és az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése révén a gyermeki személyiség gazdagítása
  • az anyanyelv fontosságának érzékeltetése.
 
 
Feladatok:
  • „Szavalói” sikerélmény biztosítása.
  • Az olvasóvá nevelés folytatása.
  • Könyvtár-használat tanulása.
  • Az iskolai ünnepélyek verssel, műsorral való támogatása.